PayTraq Blog

Zákaz na vystavovanie faktúr v cudzom jazyku odporuje európskym zákonom

alt

Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že spoločnosti môžu vystavovať faktúry aj v cudzom jazyku.

Na Súdny dvor sa dostal spor, v rámci ktorého spoločnosť z Talianska odmietala uhradiť faktúry belgickej spoločnosti. Spoločnosť New Valmar sídliaca v holandsky hovoriacej oblasti Belgicka vystavovala spoločnosti Global Pharmacies Partner Health so sídlom v Taliansku faktúry v talianskom jazyku.

Talianska spoločnosť sa odvolávala na flámsku právnu úpravu, podľa ktorej podniky so sídlom v tomto regióne musia vystavovať faktúry v holandskom jazyku. Počas konania spoločnosť New Valmar odovzdala talianskej spoločnosti preklad faktúr do holandčiny.

Belgický súd prejednávajúci vec však upresnil, že sporné faktúry sú aj napriek tomu naďalej neplatné.

Belgická spoločnosť nespochybňovala, že faktúry nerešpektujú jazykovú právnu úpravu, avšak zdôraznila, že odporujú právu únie a predpisom týkajúcim sa voľného pohybu tovaru. Následne sa ved dostala na Súdny dvor.

Začiatkom týždňa Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že flámska právna úprava predstavuje obmedzenie voľného pohybu v rámci EÚ.

Flámsky zákon dával adresátom faktúr možnosť spochybňovať platnosť faktúr vystaveným v ich rodnom jazyku.

Súdny dvor navrhol, aby spoločnosti v EÚ vystavovali faktúry v oficiálnom jazyku krajiny alebo oblasti a súčasne v jazyku, ktorý poznajú všetky dotknuté zmluvné strany bez zasahovania do slobody pohybu tovarov.

Celé rozhodnutie súdu si môžete prečítať tu: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/cp160066sk.pdf

 

[Paytraq.sk - Cloud softvér pre plné vedenie malých a stredných podnikov](http://www.paytraq.sk)