PayTraq Blog

PayTraq.sk - Online účtovný softvér

Platíte správne DPH za elektronické služby v Európskej únii?

DPH za elektronické služby

Od 1. januára 2015 roku musia spoločnosti, ponúkajúce elektronické služby súkromným osobám na území Európskej únie, platiť DPH v tej krajine, kde sa nachádza zákazník. Aj keď už prešlo viac ako rok a pol odkedy nadobudol zákon platnosť, nie všetci obchodníci o tom vedia, a celkovo je s platením DPH z elektronických služieb spojených mnoho nejasností.

Koho sa týka tento zákon?

Zákon sa dotýka obchodníkov, zaregistrovaných v Európskej únii, a tiež za jej hranicami, ktorí predávajú elektronické tovary a služby fyzickým osobám na území Európskej únie.

Čo sa radí medzi elektronické služby?

Všeobecne všetky tieto služby a tovary, ktorý nemôžete dosiahnuť bez použitia informačných technológii. Konkrétnejšie sem patrí:

  • predaj digitálnych produktov, takých ako softvér;
  • služby na vytvorenie a podporu elektronických stránok;
  • predaj prístupu k rôznym elektronickým platformám (napríklad prístup k databázam atď);
  • webhostingové služby;
  • služby údržby softvéru;
  • služby uloženia dát v "cloud";
  • predaj materiálov na stiahnutie (elektronické knihy,
...
Čítaj viac  
Tagy: DPH