PayTraq Blog

Slovenské úrady stanovili firmám povinnosť mať schránku na internetovom portáli verejnej správy

alt

Od 1. augusta tohto roku budú musieť mať všetky firmy automaticky aktivovanú elektronickú schránku na portáli Slovensko.sk.

Slovensko.sk je ústredný portál verejnej správy, ktorý zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy.

Najväčšou výhodou elektronických správ doručených do schránky na portáli bude to, že budú mať rovnakú hodnotu ako listy doručené poštou.

Jedná sa však o dvojsečnú zbraň, pretože pokiaľ správu od úradov prehliadnete, môžete byť sankciovaný.

Do augusta tohto roku bolo používanie schránok dobrovoľné, avšak zákon o e-Governmente stanovuje aktiváciu schránok podnikateľov na tomto portáli.

Podnikatelia na Slovensku ani netušia, že majú mať takúto stránku vytvorenú, avšak už čoskoro začnú úrady tieto stránky používať, a podnikateľia sa môžu nevyužívaním schránky dostať do nepríjemností.

Termín 1. augusta 2016, kedy sa majú všetkým právnickým osobám aktivovať elektronické schránky na doručovanie priniesla novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2015.

Kto si musí aktivovať schránku?

Elektronickú schránku si nemusia, ale môžu aktivovať fyzické osoby - podnikatelia. Táto schránka im však umožní efektívne komunikovať s úradmi a ušetriť čas.

Povinnosť aktivovať si schránku majú právnické osoby. Do schránky musí mať prístup konateľ alebo predseda spoločnosti.

Na prihlásenie sa na portáli Slovensko.sk musíte mať elektronický občiansky preukaz s BOK kódom.

Nová služba uľahčí právnickým osobám komunikáciu s úradmi, avšak pokiaľ vám napíšu úrady, musíte na ich správu odpovedať v zákonom stanovenej lehote. Ak na ich správu nezareagujete a zmeškáte lehotu, ktorú vám dal úrad, môže vám byť vypísaná pokuta.

Najlepšie je prepojiť schránku s e-mailovým účtom a vyhnúť sa nepríjemným prekvapeniam.

O povinnosti elektronických schránok pre právnické osoby sa viac dozviete v zákone číslo 305/2013 Z.z. o e-Governmente:
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_aktivacia-schranky/


Účtovný softvér Paytraq.sk