PayTraq Blog

Platíte správne DPH za elektronické služby v Európskej únii?

Tagy: DPH

DPH za elektronické služby

Od 1. januára 2015 roku musia spoločnosti, ponúkajúce elektronické služby súkromným osobám na území Európskej únie, platiť DPH v tej krajine, kde sa nachádza zákazník. Aj keď už prešlo viac ako rok a pol odkedy nadobudol zákon platnosť, nie všetci obchodníci o tom vedia, a celkovo je s platením DPH z elektronických služieb spojených mnoho nejasností.

Koho sa týka tento zákon?

Zákon sa dotýka obchodníkov, zaregistrovaných v Európskej únii, a tiež za jej hranicami, ktorí predávajú elektronické tovary a služby fyzickým osobám na území Európskej únie.

Čo sa radí medzi elektronické služby?

Všeobecne všetky tieto služby a tovary, ktorý nemôžete dosiahnuť bez použitia informačných technológii. Konkrétnejšie sem patrí:

 • predaj digitálnych produktov, takých ako softvér;
 • služby na vytvorenie a podporu elektronických stránok;
 • predaj prístupu k rôznym elektronickým platformám (napríklad prístup k databázam atď);
 • webhostingové služby;
 • služby údržby softvéru;
 • služby uloženia dát v "cloud";
 • predaj materiálov na stiahnutie (elektronické knihy, fotografie, hudba, filmy, hry atď);
 • predaj predplatného a členského prístupu k stránkam a platformám;
 • služby štatistiky webových stránok;
 • predaj reklamného miesta na stránkach, portáloch a sieťových službách;
 • predaj prístupu k online hrám;
 • služby automatizovaného online vzdelávania (školiace videá, školiace materiály, virtuálne triedy atď).

Medzi elektronické služby v tejto súvislosti nepatria:

 • televízne a rozhlasové vysielanie;
 • telekomunikačné služby;
 • online obchody;
 • služby, pri ktorých sa email a ďalšie elektronické prostriedky používajú len ako podporný prostriedok;
 • služby online telefonovania.

Celý zoznam služieb, na ktoré sa nevzťahuje zákon, môžete nájsť na internetovej stránke Európskej komisie.

Častá otázka: Radí sa medzi elektronické služby školenie cez skype alebo konzultácie cez e-mail?

Nie, tieto služby sa neradia medzi elektronické v tejto súvislosti, nakoľko pre ich podporu slúžia Skype a e-mail len ako podporný prostriedok. Avšak pokiaľ ste vytvorili stránku na vzdelávanie, kam ste zapísali svoje lekcie na video a predávate prístup k tejto databáze, tak sa jedná o elektronickú službu a DPH musíte platiť podľa miesta pobytu zákazníka.

Ako lokalizovať zákazníka a určiť jeho status?

Tento bod predstavuje jednu z najväčších výziev podnikania. Aby ste zistili, v akej krajine musíte zaplatiť DPH, musíte zistiť dve veci: je váš klient fyzická osoba a kde získa službu / tovar.

Na prvý pohľad sa zdá všetko jasné: ľahko určiť, či je zákazník fyzická alebo právnická osoba. Avšak pokiaľ je zákazník zaregistrovaný ako právnická osoba, vedie podnikateľskú činnosť, ale nie je platcom DPH? V rôznych krajinách EÚ dodnes existuje niekoľko výkladov tohto problému. Napríklad daňový úrad Veľkej Británie umožňuje miestnym spoločnostiam radiť takýchto zákazníkov k podnikateľom a účtovať DPH podľa britskej sadzby, avšak vy musíte predložiť dôkazy o "biznis postavení" klienta: napríklad, informáciu o ňom v registre spoločností alebo dokonca odkaz na korporatívnu stránku. Mnohé iné krajiny radia všetky osoby, ktoré nie sú platcami DPH, fyzickými osobami, výsledkom čoho musí predajca platiť DPH podľa miesta pobytu kupujúceho.

Prejdime k určeniu miesta pobytu zákazníka. Podľa odporúčania EÚ, predajca musí získať dva dôkazy o mieste pobytu kupujúceho a skladovať tieto údaje 10 rokov. Môže to byť fakturačná adresa, IP adresa zákazníka, bankové údaje zákazníka, kód krajiny SIM karty zákazníka, a tiež ďalšie informácie. Čo presne sa hodí ako potvrdenie adresy, by ste mali zistiť na vašom daňovom úrade, pretože odporúčania EÚ sú veľmi všeobecné a môžu byť aplikované rôznymi spôsobmi.

Ako sme už povedali, tieto údaje o lokalite kupujúceho musíte mať uložené počas 10 rokov, a keď vás daňový úrad vyzve, musíte do mesiaca ukázať tieto údaje. V odporúčaniach EÚ nie sú uvedené žiadne odporúčania, ako majú malé podniky skladovať desaťročie údaje o IP adresách a ďalších osobných údajoch.

Čo je to VAT MOSS

Aby sa podniky nemuseli registrovať ako platcovia dane v každej krajine EÚ samostatne (avšak môžete tak spraviť), bol vytvorený VAT MOSS - VAT Mini One Stop Shop. Jedná sa o systém, ktorý umožňuje vykonávať štvrťročné platby DPH v štátne pokladnice rôznych krajín EÚ v režime online. O tom, ako získať prístup k VAT MOSS, by vám mali povedať na vašom daňovom úrade.

Užitočné odkazy

Povinnosť platiť DPH podľa polohy zákazníka nie je veľmi výhodná pre malé firmy. Porozumieť zložitosti zákona vám pomôžu nasledujúce odkazy.

Regula o zmenách v pravidlách určenia miesta poskytovania služieb

Zoznam sadzieb DPH v krajinách EÚ (2016)

Praktický sprievodca Európskej komisie

Zoznam elektronických služieb

Skupina odporcov nových pravidiel o DPH na Facebooku

Otázky a odpovede o DPH MOSS na stránke euvataction.org


Registrácija v Paytraq.sk