PayTraq Blog

PayTraq.sk - Online účtovný softvér

PayTraq+Zapier. Integrujte svoj účtovný softvér s viac ako 500 ďalšími webovými aplikáciami!

alt

PayTraq vždy drží krok s najnovšími technológiami. Informácie o vašom podnikaní musia byť prepojené ku všetkým zariadeniam a vo všetkých aplikáciách! A preto je účtovný softvér PayTraq integrovaný so servisom Zapier.

Zapier je servis, ktorý ľahko a jednoducho odovzdá dáta jednej webovej aplikácie druhej. S jeho pomocou môžete pripojiť viac ako 500 rôznych webových služieb! A to nemusíte byť programátorom alebo dokonca technickým človekom.

Napríklad s Zapier môžete spojiť PayTraq s Google Drive, One Drive, Magento, Google Contacts, Slack, Trello, Pipedrive, Mailchimp a mnohými ďalšími službami.

Prepojte PayTraq s vašim softvérom e-commerce, virtuálnym diskom na ukladanie údajov, službami email marketingu a ďalšími dôležitými aplikáciami. Všetky vaše obchodné procesy sa teraz zmestia do obrazovky počítača alebo dokonca smartfóna.

Praktické príklady používania a informácie o tom, ako to spraviť, sa dočítate v časti "Zákaznícka podpora".

...
Čítaj viac  

Zákaz na vystavovanie faktúr v cudzom jazyku odporuje európskym zákonom

alt

Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že spoločnosti môžu vystavovať faktúry aj v cudzom jazyku.

Na Súdny dvor sa dostal spor, v rámci ktorého spoločnosť z Talianska odmietala uhradiť faktúry belgickej spoločnosti. Spoločnosť New Valmar sídliaca v holandsky hovoriacej oblasti Belgicka vystavovala spoločnosti Global Pharmacies Partner Health so sídlom v Taliansku faktúry v talianskom jazyku.

Talianska spoločnosť sa odvolávala na flámsku právnu úpravu, podľa ktorej podniky so sídlom v tomto regióne musia vystavovať faktúry v holandskom jazyku. Počas konania spoločnosť New Valmar odovzdala talianskej spoločnosti preklad faktúr do holandčiny.

Belgický súd prejednávajúci vec však upresnil, že sporné faktúry sú aj napriek tomu naďalej neplatné.

Belgická spoločnosť nespochybňovala, že faktúry nerešpektujú jazykovú právnu úpravu, avšak zdôraznila, že odporujú právu únie a predpisom týkajúcim sa voľného pohybu tovaru. Následne sa ved dostala na Súdny dvor.

Začiatkom týždňa Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že flámska právna úprava predstavuje obmedzenie voľného pohybu v rámci EÚ.

...
Čítaj viac  

Slovenské úrady stanovili firmám povinnosť mať schránku na internetovom portáli verejnej správy

alt

Od 1. augusta tohto roku budú musieť mať všetky firmy automaticky aktivovanú elektronickú schránku na portáli Slovensko.sk.

Slovensko.sk je ústredný portál verejnej správy, ktorý zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy.

Najväčšou výhodou elektronických správ doručených do schránky na portáli bude to, že budú mať rovnakú hodnotu ako listy doručené poštou.

Jedná sa však o dvojsečnú zbraň, pretože pokiaľ správu od úradov prehliadnete, môžete byť sankciovaný.

Do augusta tohto roku bolo používanie schránok dobrovoľné, avšak zákon o e-Governmente stanovuje aktiváciu schránok podnikateľov na tomto portáli.

Podnikatelia na Slovensku ani netušia, že majú mať takúto stránku vytvorenú, avšak už čoskoro začnú úrady tieto stránky používať, a podnikateľia sa môžu nevyužívaním schránky dostať do nepríjemností.

Termín 1. augusta 2016, kedy sa majú všetkým právnickým osobám aktivovať elektronické schránky na doručovanie priniesla novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.

...
Čítaj viac  

Ako vybrať účtovný program pre váš internetový obchod?

účtovný program pre internetový obchod

V tomto článku sa pozrieme bližšie na najdôležitejšie kritéria pre výber účtovného programu pre internetový obchod. Dobrý účtovný softvér vám pomôže platiť menej účtovníkovi, rýchlejšie obslúžiť zákazníkov a automatizovať všetky rutinné práce. Urobte si poriadok vo vašom podnikaní a zarábajte viac!

Funkcie programu

Primárne funkcie pre internetové obchody budú fakturácia a automatická kontrola platieb, práca s zákazníkmi a dodávateľmi, práca so skladom a dodávkami, prijímanie online platieb a automatizácia všetkého, čo je spojené so spracovávaním objednávok. Uistite sa, že váš účtovný program podporuje všetky tieto požiadavky.

Cenová politika

Väčšina účtovných programov ponúka pre začínajúcich používateľov bezplatnú alebo veľmi lacnú verziu. Buďte však veľmi opatrní s takýmito softvérmi: pozorne si pozrite, aké funkcie sú v bezplatnej alebo začiatočnej verzii. Dajte si pozor, aby ste nemuseli platiť za každú vystavenú faktúru, za každý účtovný zápis a za zrušenie reklamy v rozhraní. A pokiaľ budete musieť pracovať nad rámec základnej verzie, nebudete ďalší

...
Čítaj viac  

Ako účtovný program PayTraq automaticky zaraďuje transakcie z bankového výpisu ?

PayTraq automaticky zaraďuje transakcie z bankového výpisu

Jednou z dôležitých možností účtovného programu PayTraq je funkcia Párovanie bankových transakcií. Táto funkcia šetrí užívateľovi veľa času a zároveň zvyšuje presnosť.

S pomocou funkcie "Párovanie bankových transakcií" môžete ľahko identifikovať pozíciu vo vašom bankovom výpise. Funkcia Párovanie bankových transakcií je dostupná aj pre výpisy, ktoré sú nahrané ručne, a aj pre automatický import bankových výpisov.

Môžete si vytvoriť vlastné pravidlá, podľa ktorých sa budú pozície v bankových výpisoch identifikovať v PayTraq. Napríklad sa jedná o také operácie ako sú bankové poplatky, zaplatenie daní, vyplatenie pôžičiek atď. Samozrejme systém samostatne identifikuje tie pozície, podľa ktorých už je v PayTraq dokumentácia alebo zápis (napríklad faktúry).

Ako to všetko funguje? V opísaní každej transakcie vo výpise z bankového účtu sú určité symboly a značky, ktoré vám pomôžu nastaviť pravidlá. Hneď ako PayTraq nachádza vo výpise zhodu s zadanými pravidlami, automaticky detekuje tieto transakcie.

Polia, ktoré môžu byť použité na automatickú

...
Čítaj viac  

Platíte správne DPH za elektronické služby v Európskej únii?

DPH za elektronické služby

Od 1. januára 2015 roku musia spoločnosti, ponúkajúce elektronické služby súkromným osobám na území Európskej únie, platiť DPH v tej krajine, kde sa nachádza zákazník. Aj keď už prešlo viac ako rok a pol odkedy nadobudol zákon platnosť, nie všetci obchodníci o tom vedia, a celkovo je s platením DPH z elektronických služieb spojených mnoho nejasností.

Koho sa týka tento zákon?

Zákon sa dotýka obchodníkov, zaregistrovaných v Európskej únii, a tiež za jej hranicami, ktorí predávajú elektronické tovary a služby fyzickým osobám na území Európskej únie.

Čo sa radí medzi elektronické služby?

Všeobecne všetky tieto služby a tovary, ktorý nemôžete dosiahnuť bez použitia informačných technológii. Konkrétnejšie sem patrí:

  • predaj digitálnych produktov, takých ako softvér;
  • služby na vytvorenie a podporu elektronických stránok;
  • predaj prístupu k rôznym elektronickým platformám (napríklad prístup k databázam atď);
  • webhostingové služby;
  • služby údržby softvéru;
  • služby uloženia dát v "cloud";
  • predaj materiálov na stiahnutie (elektronické knihy,
...
Čítaj viac  
Tagy: DPH

Ako integrovať PayTraq a váš online obchod?

Online Obchody

Vďaka nášmu systému sú nákupné objednávky automaticky spracované a bez ručného zadávania sa dostanú v PayTraq. V PayTraq si môžete prezrieť všetky objednávky, ktoré boli zadané vo vašom internetovom obchode alebo pokladničnom terminále pred ďalším spracovaním. Objednávky sa objavia v systéme hneď, ako boli vytvorené v online obchode.

Dnes sú dostupné 4 kanály aktivácie. Tieto kanály vám umožňujú pripojiť PayTraq k vašej platforme elektronického obchodu.

1) Kanál PayTraq Connect

Všetky vaše online objednávky sú presunuté priamo do vašej schránky s pomocou jednoduchej integrácie. Tento kanál je univerzálny a môže byť použitý pre internetové obchody, pre ktoré je možné napísať plugin a rozšíriť jeho funkcie. Budeme radi, pokiaľ budete kontaktovať našich partnerov, aby vám pomohli integrovať váš online obchod s PayTraq.

2) Kanál Shopify

Tento kanál môže byť použitý na automatické nahrávanie vašich objednávok, ktoré boli vytvorené v online obchode založeného na Shopify. Dnes je Shopify tou najrozšírenejšou platformou na internetové

...
Čítaj viac  

Ako rýchlo odosielať zákazníkom faktúry cez PayTraq?

faktúra

Tu je niekoľko spôsobov, ako odoslať faktúru vášmu zákazníkovi.

Odoslanie cez email

Faktúra je odoslaná príjemcovi na uvedený email alebo na cloud-službu alebo do osobného kabinetu, kde si ju môže zákazník nájsť.

Zákazník môže spracovať faktúru skopírovaním údajov a potom vložením do polí svojho dokumentu.

Priamy odkaz na faktúru

Tento spôsob umožňuje príjemcovi otvoriť odkaz a vidieť, uložiť, vytlačiť alebo exportovať si svoju faktúru. Odkaz môže byť odoslaný cez email alebo cez priamy komunikačný program, ako napr. Skype.

Tradičný spôsob - doručenie faktúry poštou

Vytlačená faktúra v obálke je odoslaná príjemcovi poštou na ním zadanú adresu.

Účtovný softvér PayTraq podporuje všetky tri možnosti prípravy a odosielania faktúr.

Prečo vám radíme používať priamy odkaz na faktúru?

Odporúčame používať priamy odkaz na faktúru, pretože sa jedná o ten najpohodlnejší spôsob doručenia. Tento spôsob je pohodlný nielen pre odosielateľa, ale aj pre príjemcu. Tu je niekoľko dôvodov prečo:

  1. Priamy odkaz na faktúru je

...
Čítaj viac  
Tagy: faktúra, import

Automatický import výpisu PayPal do účtovného programu PayTraq

alt

Ako všetci vieme, PayPal je bezpečný a jednoduchý spôsob ako zaplatiť alebo získať peniaze online.

Účtovný softvér PayTraq podporuje automatizovanie PayPal BankFeed, ktorý vám výrazne uľahčí prácu s PayPal.

Čo je to Automatizovaný PayPal Bank Feed?

S priamou integráciou PayPal už nebudete viac musieť exportovať vaše výpisy z PayPal a potom ich importovať v PayTraq. Všetky vaše transakcie budú nahrané v PayTraq automaticky takmer okamžite s približne 15 minútovým meškaním. Váš aktuálny zostatok bude tiež k dispozícii v systéme. PayPal poplatky sú automaticky prideľované k jednotlivým transakciám, a všetky nahrané operácie PayPal môžu byť ľahko urovnané.

S našou funkciou na automatické párovanie môžu byť automaticky spracované všetky transakcie, pre ktoré budú najdené zhody. Napríklad, na pridanie prichádzajúcej platby do faktúry.

To nie je všetko. S pomocou kanálu PayPal/eBay vo vašom Inboxe predajov môžete získať detaily o všetkých objednávkach, ktoré vám boli zaplatené cez PayPal. Pokiaľ je vašim primárnym spôsobom

...
Čítaj viac  
Tagy: paypal, integrácie