PayTraq Blog

Ako vybrať účtovný program pre váš internetový obchod?

účtovný program pre internetový obchod

V tomto článku sa pozrieme bližšie na najdôležitejšie kritéria pre výber účtovného programu pre internetový obchod. Dobrý účtovný softvér vám pomôže platiť menej účtovníkovi, rýchlejšie obslúžiť zákazníkov a automatizovať všetky rutinné práce. Urobte si poriadok vo vašom podnikaní a zarábajte viac!

Funkcie programu

Primárne funkcie pre internetové obchody budú fakturácia a automatická kontrola platieb, práca s zákazníkmi a dodávateľmi, práca so skladom a dodávkami, prijímanie online platieb a automatizácia všetkého, čo je spojené so spracovávaním objednávok. Uistite sa, že váš účtovný program podporuje všetky tieto požiadavky.

Cenová politika

Väčšina účtovných programov ponúka pre začínajúcich používateľov bezplatnú alebo veľmi lacnú verziu. Buďte však veľmi opatrní s takýmito softvérmi: pozorne si pozrite, aké funkcie sú v bezplatnej alebo začiatočnej verzii. Dajte si pozor, aby ste nemuseli platiť za každú vystavenú faktúru, za každý účtovný zápis a za zrušenie reklamy v rozhraní. A pokiaľ budete musieť pracovať nad rámec základnej verzie, nebudete ďalší tarif pre vás príliš drahý?

Dobrý účtovný program ponúka dokonca aj tým najmenším spoločnostiam úplnú sadu funkcii. Napríklad, v PayTraq spoločnosti s 1-3 používateľmi získavajú všetky funkcie len za 20 eur mesačne. Plus zadarmo zákaznícka podpora a žiadne ďalšie príplatky ani poplatky!

Integrácie

Vyberajte si taký program, ktorý je integrovaný s e-commerce službami. Napríklad, v PayTraq sú integrácie s PayPal, Shopify, OpenCart, WooCommerce, 2Checkout, 3dCart, a tiež Slack a Zapier. To umožňuje automatizovať príjem a spracovanie objednávok a platieb, výsledkom čoho obslúžite vašich zákazníkov rýchlejšie, a vaše účtovné zápisy budú maximálne presné.

Vek vášho podnikania

Tu robia mnohí chybu, keď sa rozhodnú, že zozačiatku sa zaobídu bez účtovného programu alebo budú používať bezplatný program na vystavovanie faktúr.

V skutočnosti, čím skôr začnete používať účtovný softvér, tým lepšie pre vaše podnikanie a váš e-shop. V dobrom účtovnom programe môžete ukladať údaje o zákazníkoch a dodávateľoch, viesť skladové hospodárstvo, kontrolovať údaje o zaplatených faktúrach. Pokiaľ ste počas prvého roku používali na účtovníctvo Excel a kontakty zákazníkov mali uložené v rôznych súboroch, tak prenesenie údajov do účtovného programu bude zložitejšie, ako začať podnikanie v špeciálnom programe.

Výkaz ziskov a strát

Platforma, ktorú používate na prácu svojho online obchodu vám ukazuje aktuálne údaje o predajoch, avšak neukazuje vám celý obraz vášho podnikania. Preto potrebujete účtovný program, v ktorom uvidíte výkaz ziskov a strát.


Registrácija v Paytraq.sk