PayTraq Blog

Ako účtovný program PayTraq automaticky zaraďuje transakcie z bankového výpisu ?

PayTraq automaticky zaraďuje transakcie z bankového výpisu

Jednou z dôležitých možností účtovného programu PayTraq je funkcia Párovanie bankových transakcií. Táto funkcia šetrí užívateľovi veľa času a zároveň zvyšuje presnosť.

S pomocou funkcie "Párovanie bankových transakcií" môžete ľahko identifikovať pozíciu vo vašom bankovom výpise. Funkcia Párovanie bankových transakcií je dostupná aj pre výpisy, ktoré sú nahrané ručne, a aj pre automatický import bankových výpisov.

Môžete si vytvoriť vlastné pravidlá, podľa ktorých sa budú pozície v bankových výpisoch identifikovať v PayTraq. Napríklad sa jedná o také operácie ako sú bankové poplatky, zaplatenie daní, vyplatenie pôžičiek atď. Samozrejme systém samostatne identifikuje tie pozície, podľa ktorých už je v PayTraq dokumentácia alebo zápis (napríklad faktúry).

Ako to všetko funguje? V opísaní každej transakcie vo výpise z bankového účtu sú určité symboly a značky, ktoré vám pomôžu nastaviť pravidlá. Hneď ako PayTraq nachádza vo výpise zhodu s zadanými pravidlami, automaticky detekuje tieto transakcie.

Polia, ktoré môžu byť použité na automatickú identifikáciu operácii:

  1. Meno obchodného partnera
  2. Číslo účtu obchodného partnera
  3. Informácie o platbe
  4. Suma (+ alebo -, napríklad +50 znamená prijatých 50; - 50 znamená zaplatených 50)

Na vytvorenie pravidla stačí vyplniť jedno pole, avšak čím viac polí vyplníte, tým presnejšie bude pravidlo.

Príklad takého pravidla. Vytvoríme identifikáciu bankových poplatkov za vedenie účtu.

  1. V časti Peniaze >> Bankové účty vyberiete tlačidlo Pravidlá urovnania. Vytvorte nové pravidlo a dajte mu meno - napríklad "Bankové poplatky". Vyberte typ transakcie "Zadajte poplatok banky".

  2. Vyplňte pole pravidla: v pole Detaily platby skopírujte vysvetlenie banky, ktoré on používa pri stiahnutí bankových poplatkov z vášho účtu, a v poli "Suma" uveďte čiastku komisie so znamienkom mínus. Napríklad, -0.50.

  3. Označte v okienku "Spraviť aktívnym" a uložte zmeny.


Registrácija v Paytraq.sk